Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 09/03/2020 ĐẾN 15/03/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ NGÀY 09/03 ĐẾN 15/03/2020

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (9/03)

 

-10h00:

Họp BCĐ phòng chống dịch vi rút Covid - 19

TP:

Theo QĐ thành lập BCĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

-10h30:

Đồng chí Dũng nộp hồ sơ chuẩn bị ĐH Đảng bộ trường cho ĐUK

 

Phòng HCTH giúp xe ô tô 4 chỗ

 

 

-14h00:

Họp thường trực Hội Đồng thi đua khen thưởng: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; phê duyệt danh sách giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để tổ chức bình chọn.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Văn phòng Đảng ủy

 

 

-15h00:

Kiểm tra công tác tổng Vệ sinh toàn trường và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Hoàng Dũng, Ô. Bình QTTB, Ô. Kha, Ô. Phùng Dũng + BCN SV, Trạm y tế, BT ĐTN và các đơn vị thuê cơ sở vật chất

 

 

Thứ 3 (10/03)

 

 

 

Thứ 4 (11/03

 

-14h00:

Các phòng, khoa, trung tâm tổ chức họp góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Trường giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025; Bỏ phiếu bình chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

TP:

Toàn thể viên chức, người lao động của các phòng, khoa, trung tâm

ĐĐ:

Tại các đơn vị

 

 

Thứ 5 (12/03)

 

-08h30:

Họp phân công kiểm tra hồ sơ các Khoa, Trung tâm

TP:

Ban chỉ đạo theo QĐ110

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

-09h00:

Kiểm tra hồ sơ tại các Khoa, Trung tâm

TP:

Ban chỉ đạo theo QĐ110

ĐĐ:

Văn phòng các khoa, Trung tâm

 

 

-10h00:

Họp tiểu ban Khánh tiết và Khai bế mạc chuẩn bị Khảo sát sơ bộ và Khảo sát chính thức tại Trường

TP:

Tiểu ban theo QĐ số 110, ngày 02/03/2020

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

13h00:

Đón lãnh đạo ĐUK (P. HCTH bố trí xe 4 chỗ)

 

 

-14h00:

Hội nghị cán bộ chủ chốt

TP:

Mời dự: BCH Đảng ủy, Tổ công tác Đảng ủy khối .

Các đồng chí theo danh sách thông báo của VP Đảng ủy

ĐĐ:

Hội trường A

 

P. HCTH giúp xe 4 chỗ đón đại biểu tại Đảng ủy khối

 

 

-14h45:

Họp Đảng ủy

TP:

BCH Đảng ủy, Tổ công tác Đảng ủy khối

ĐĐ:

Hội trường A

 

 

-15h30:

Hội nghị cán bộ chủ chốt

TP:

Mời dự: BCH Đảng ủy, Tổ công tác Đảng ủy khối .

Các đồng chí theo danh sách thông báo của VP Đảng ủy

ĐĐ:

Hội trường A

 

 

-16h15:

Họp Đảng ủy

TP:

BCH Đảng ủy, Tổ công tác Đảng ủy khối

ĐĐ:

Hội trường A

 

 

Thứ 6 (13/03)

 

-9h00:

Họp BCĐ phòng chống dịch vi rút Covid - 19

TP:

Theo QĐ thành lập BCĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

-10h00:

Mở đấu giá thanh lý xe 16 chỗ Mecedes BKS: 29M-00531

TP:

Ô. Quyết, Ô. Nguyên, Ô. H. Dũng, Ô. Vũ Tuấn, Ô. Hoàng và cá nhận đăng kí mua xe

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

T7 (14/03)

 

 

 

CN (15/03)

 

Nhắc việc:

1.       1. Từ thứ 2 ngày 09/03 đến ngày 15/03 tiểu ban Nội dung hoàn thiện Báo cáo, minh chứng ĐGN tại phòng chuyên gia.

2.       2. Đề nghị các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm chủ động chuẩn bị các hồ sơ theo thông báo để ban chỉ đạo ĐGN kiểm tra vào ngày 12/3/2020. (có vướng mắc gì làm việc với Ban thư ký và lãnh đạo phòng ĐBCL&TTr).

3.       3. Phòng QTTB, Trạm y tế phối hợp bố trí người trực, kiểm soát, đo thân nhiệt cho tất cả mọi người đến trường. (Hạn chế đi lại, tụ tập đông người và không cho người dân không nhiệm vụ vào trường.

4.       4. Ban chỉ đạo phòng chống dịch vi rút Covid 19 chủ động phối hợp với ngành y tế địa, BCĐ phòng chống dịch Huyện Chương Mỹ và TP HN để kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháphòng chống dịch vi rút Covid – 19.

5.       5. Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phòng khoa, trung tâm, các đơn vị thuê địa điểm của trường hằng ngày cập nhật, báo cáo tình hình sức khỏe và các diễn biến phức tạp (nếu có) của tất cả các CB, VC, SQ, NLĐ và sinh viên về BCĐ phòng chống dịch của nhà trường. (Đ/c Đông y tế). 

 

 

*Trực lãnh đạo T7 - CN (14-15/03/2020):

- Đ/c Hướng Xuân Nguyên P.HT

- Đ/c Phạm Phi Điệp – PTK. ĐK-TD

 

BAN GIÁM HIỆU

 


<< Trở về