Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 16/3/2020 ĐẾN 22/3/2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ NGÀY 16/3 ĐẾN 22/3/2020

 

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (16/3)

 

-8h00:

Khoa Bơi - Võ - Cờ phối hợp với BCĐ phòng chống dịch, P. QTTB, Trạm Y – tế tổng vệ sinh toàn bộ tầng 2 khu bể bơi của Khoa.

TP:

BCĐ, Toàn bộ GV của Khoa

 

 

-14h00:

Công đoàn trường, ĐTN trường họp góp ý văn kiện ĐH Đảng bộ lần thứ XI.

TP:

BCH Công đoàn trường, BCH ĐTN (Sau khi họp xong đề nghị các đồng chí  nộp biên bản góp ý về cho đồng chí P. Dũng)

ĐĐ:

-         CĐ trường Phòng họp A

-         ĐTN trường Phòng họp B

14h30:

Ô Quyết, Ô. P Dũng làm việc với ĐU khối

(P. HCTH chuẩn bị xe ô tô)

Thứ 3 (17/03)

 

-         9h00:

Họp BGH

ĐĐ:

Phòng Hiệu trưởng

 

-10h00:

Họp rà soát, đánh giá cơ sở vật chất hiện có và dự kiến cơ sở vật chất trình Bộ Giáo dục và Đạo tạo đầu tư trong thời gian tới.

TP:

Ông Quyết (HT), Ông Nguyên (PHT), Ông Bình, Ông Hoàng (QTTB), Ông Vũ Tuấn (KHTC), Ông Hoàng Dũng (CT. Công đoàn).

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h30:

Họp Tiểu ban tập huấn công tác ĐGN

TP:

Theo QĐ

 

P. ĐBCL&TT chuẩn bị nội dung câu hỏi

 

P. QLĐT&CTSV, các Khoa chuẩn bị nội dung theo thông báo số 76

 

 

Thứ 4 (18/3

 

-9h00:

Họp Đảng uỷ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

-10h00:

- Rà soát dụng cụ, tài sản hư hỏng để tại các khu vực trong trường và lập hồ sơ thanh lý, tiêu hủy

- Bàn giao thiết bị phòng tập thể lực cho phòng Quản lý Đào tạo và CTSV quản lý.

TP:

Ông Nguyên, Ông Bình, Ông Cừ, Ông Vũ Tuấn, Ông Quý (KHTC), Ông Phùng Dũng, Ông Cường (P. QLĐT&CTSV)

ĐĐ:

P. QTTB và thực địa

 

 

-14h30:

Họp thường trực Hội Đồng thi đua khen thưởng: Phê duyệt danh sách tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cấp cơ sở; Bình chọn cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến cấp trên.

TP:

 Theo QĐ

ĐĐ:

Văn phòng Đảng ủy

 

 

-14h00:

Các Chi bộ họp góp ý văn kiện ĐH Đảng bộ lần thứ XI

TP:

Cấp ủy chi bộ, tổ trưởng các tổ đảng (Sau khi cấp ủy họp xong nộp biên bản góp ý về cho đồng chí P. Dũng)

ĐĐ:

-         CB HC 1 phòng họp A

-         CB HC 1 phòng họp B

-         CB GV 1 Khoa CL-ĐC-BB-QV

-         CB GV 2 Khoa lý luận

-         CB TTGDQP&AN phòng họp trung tâm

-         CB SV tại VP ĐTN

Thứ 5 (19/3)

 

-14h00:

Xét kết quả tuyển sinh ĐHLT VLVH K15

TP:

Ô. Quyết, Ô. Nguyên, Ô. Tuấn PHT, Ô. Lê Thanh, Ô. P. Dũng, Ô. Liêm, Bà Trang, Bà Bình.

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

-15h00:

Báo cáo Đảng uỷ khối về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ XI

TP:

Ô. Quyết, Ô Nguyên, Ô P. Dũng

ĐĐ:

Số 1 Trần Phú Hà Đông

(P. HCTH chuẩn bị xe ô tô 4 chỗ)

Thứ 6 (20/3)

 

T7 (21/3)

 

CN (22/3)

 

Nhắc việc:

1. Phòng QTTB, Trạm y tế phối hợp bố trí người trực, kiểm soát, đo thân nhiệt cho tất cả mọi người đến trường. (Hạn chế đi lại, tụ tập đông người và không cho người dân không nhiệm vụ vào trường).

2. BCĐ phòng chống dịch virut Covid-19 chủ động phối hợp với ngành y tế phương, BCĐ phòng chống dịch Huyện Chương Mỹ và Tp. Hà Nội để kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch vi rút Covid-19.

3. Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phòng Khoa, TT, các đơn vị thuê địa điểm của trường hàng ngày cập nhập, báo cáo tình hình sức khỏe và các diễn biến phức tạp (nếu có) của tất cả các CB, VC, SQ, NLĐ và sinh viên về BCĐ phòng chống dịch của nhà trường. (Đ/c Đông y tế).

4. Đề nghị các đồng chí CB, CNV, NLĐ thực hiện nghiêm chỉnh việc kê khai y tế.

5.  Từ thứ 2 ngày 16/03 đến ngày 18/03 tiểu ban Nội dung hoàn thiện Báo cáo, minh chứng ĐGN tại phòng chuyên gia.

6. Các nhóm chuyên trách nộp, bổ sung hoàn thiện minh chứng báo cáo, cử người phối hợp cùng tiểu ban Nội dung khi có yêu cầu.

7. Đề nghị các đơn vị Khoa, Trung tâm báo cáo công tác khắc phục hồ sơ còn thiếu theo theo kết luận của Đoàn kiểm tra về P.ĐBCL& TT để tổng hợp. (trước ngày 18/3)

8. Đề nghị các đơn vị, cá nhân khẩn trương gửi bản đăng Bản tin để triển khai xuất bản đúng thời gian.

9. Các đồng chí tiến sĩ nộp hồ sơ khoa học về TTKHCN-TT&TV theo hướng dẫn hạn cuối cùng hết ngày 16/3/2020.

 

* Trực lãnh đạo T7-CN (21-22/03/2020): Trần Ngọc Minh – Tr. Khoa CMB

 

BAN GIÁM HIỆU

 


<< Trở về