Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 20/04/2020 ĐẾN 26/04/2020

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ NGÀY 20/04 ĐẾN 26/04/2020

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (20/04)

 

Từ 9h00:

Tiểu ban nội dung Họp chỉnh sửa báo cáo TĐG (cả ngày)

TP:

Ô. Tuấn, Ô. Liêm, Ô Tư, Ô. Đỗ Hưng, Ô. Văn Hưng, Ô. Đức, Bà Bình,  Bà Hạnh, Bà Thảo, Bà Nguyễn Hiền

ĐĐ:

Phòng họp A 

 

 

Thứ 3 (21/04)

 

Từ 9h00:

Tiểu ban nội dung Họp chỉnh sửa báo cáo TĐG (cả ngày)

TP:

Ô. Tuấn, Ô. Liêm, Ô Tư, Ô. Đỗ Hưng, Ô. Văn Hưng, Ô. Đức, Bà Bình,  Bà Hạnh, Bà Thảo, Bà Nguyễn Hiền

ĐĐ:

Phòng họp A 

 

 

Từ 14h00:

Họp thống nhất báo cáo tác động, thiệt hại của dịch bệnh Covid – 19 đối với lĩnh vực GD & ĐT

TP:

BGH, Ô. P. Dũng; Ô. H.Dũng; lãnh đạo P. QLĐT & CTSV; P TCNS&TT; P.KHTC; P. ĐBCL&TTr

ĐĐ:

Phòng họp A 

 

(P. QLĐT&CTSV phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung để thông qua Hội nghị thống nhất làm báo cáo Bộ GD&ĐT)

Thứ 4 (22/04

 

Từ 9h00:

Tiểu ban nội dung Họp chỉnh sửa báo cáo TĐG (cả ngày)

TP:

Ô. Tuấn, Ô. Liêm, Ô Tư, Ô. Đỗ Hưng, Ô. Văn Hưng, Ô. Đức, Bà Bình,  Bà Hạnh, Bà Thảo, Bà Nguyễn Hiền

ĐĐ:

Phòng họp A 

 

 

Thứ 5 (23/04)

Khối Hành chính bắt đầu đi làm bình thường.

(Tuân thủ các quy định về phòng chống dịch như: Giữ khoảng cách; đeo khẩu trang; thường xuyên sát khuẩn, rửa tay; đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc, không sử dụng điều hòa).  

 

 

9h00:

Họp triển khai công tác phục vụ chuẩn bị kiểm tra sơ bộ Đánh giá ngoài   

TP: 

Ban chỉ đạo, trưởng các tiểu ban ( theoQĐ). 

ĐĐ:

Phòng họp A 

 

 


14h00:

TP:

ĐĐ :

 

 Công tác tại Đảng bộ khối 

Ông Quyết; Ông Nguyên; Ông P. Dũng

Phòng HCTH bố trí xe ô tô

 

 

-14h00:

Họp chuẩn bị đón tiếp SV K49 lên TTSP

TP:

Ô. Nguyên, Ô Bình, Ô. Nhân, Ô. Toàn, Bà Trang, Ô. Cường, Ô. Đông

ĐĐ:

Phòng họp B

 

P. QLĐT&CTSVchuẩn bị danh sách Đoàn, phòng ở và phối hợp với P. QTTB xây dựng nội quy, quy định cho đợt thực tập ở nội trú

 

 

Thứ 6 (24/04)

 

Từ 9h00:

Tiểu ban nội dung Họp chỉnh sửa báo cáo TĐG (cả ngày)

TP:

Ô. Tuấn, Ô. Liêm, Ô Tư, Ô. Đỗ Hưng, Ô. Văn Hưng, Ô. Đức, Bà Bình,  Bà Hạnh, Bà Thảo, Bà Nguyễn Hiền

ĐĐ:

Phòng họp A 

 

 

Từ 14h00:

Họp rà soát khó khăn, vướng mắc triển khai Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định 99/2019/NĐ-CP

TP:

BGH, Ô. P. Dũng (CTHĐTr); Ông Lê Thanh; trưởng, phó các phòng, Khoa, Trung tâm

ĐĐ:

Phòng họp A 

(P. QLĐT&CTSV, TCNS&TT phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung để thông qua Hội nghị thống nhất làm báo cáo Bộ GD&ĐT)

 

 

15h00:

Thông qua Maket tờ rơi tuyển sinh 2020

TP:

BGH, P.QLĐT&CTSV, Khoa SĐH, P. TCNS&TT; Ông Phùng Dũng; Ông Lê Thanh

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

T7(25/04)

 

 

 

CN (26/04)

 

Nhắc việc:

1. BCĐ phòng chống dịch bệnh trường, P. QTTB, Trạm y tế có kế hoạch tiến hành Phun thuốc diện côn trùng, khử khuẩn, tổng  VSMT khi CB, GV, SQ, NLĐ và SV trở lại làm việc, học tập.

2. Phòng QLĐT&CTSV; Khoa SĐH; Bộ phận truyển thông P TCCB và Đ/c Lê Thanh phối hợp thống nhất về việc thông báo  tuyển sinh trình độ ĐH; ThS năm 2020. Tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu của nhà trường.

3. Trung tâm KHCN&TV đề nghị các CB, GV hoàn thiện Báo cáo tổng kết đề tài (kèm theo sản phẩm), báo cáo tiến độ đề tài, báo cáo tổng kết SKKN theo mẫu nộp về Trung tâm KHCN&TV trước ngày 15/5/2020 để Trung tâm tổng hợp trình Hiệu trưởng ra QĐ TLHĐ nghiệm thu. (Hồ sơ gồm 07 bản cứng + File mềm gửi về địa chỉ vannguyen2tk@gmail.com). 

4. Trung tâm KHCN&TV đề nghị các CB, GV hướng dẫn Sinh viên nghiên cứu khoa học khẩn trương hoàn thiện kết quả nghiên cứu nộp về Trung tâm KHCN&TV trước ngày 15/5/2020 để chuẩn bị cho Hội nghị KHSV lần thức 3 tiến tới Hội nghị KHSV toàn quốc năm 2020. (Hồ sơ gồm: 01 bản cứng + File mềm gửi về địa chỉ vannguyen2tk@gmail.com). 

5. Kế hoạch học tập K49 bắt đầu từ thứ 2(20/4) Đề nghị các Khoa, bộ môn quán triệt các GV gửi bài giảng trước cho SV các lớp. Các Khoa, bộ môn nộp nội dung và hình thức thi tốt nghiệp về phòng QLĐT&CTSV, P. ĐBCL&TT và phối hợp với phòng chức năng triển khai học lại cho SV K 49.

6. Các GV tiếp tục giảng dạy trực tuyến đến ngày 3/5/2020

7. Đề nghị các đơn vị triển khai rà soát những khó khăn. Vướng mắc trong triển khai Luật giáo dục đại học số 34 và nghị định số 99 và gửi biên bản về P. QLĐT&CTSV theo đúng thông báo

 

 

*Trực lãnh đạo T7-CN (25-26/04/2020): Ô. Tô Tiến Thành PGĐ TTBD&TCSK

 

BAN GIÁM HIỆU

 


<< Trở về