LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Minimize
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Khoa Đào tạo Sau đai học
Đỗ Mạnh Hưng TP Giảng viên
Lê Thanh Giảng viên cao cấp
Phạm Thị Linh Chuyên viên
Nguyễn Hải Sơn Chuyên viên
Phùng Xuân Trương Chuyên viên
Các môn nhảy, ném đẩy - Khoa Điền kinh
Nguyễn Văn Thời Giảng viên
Lê Học Liêm Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn Giảng viên
Phan Văn Huynh Giảng viên
Nguyễn Thị Hồng Phượng Giảng viên
Đặng Phương Lan Chuyên viên
Trang 10 trong 27Đầu tiên    Trước   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Tiếp   Cuối