LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Minimize
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Phòng Đào tạo
Lưu Thị Thu Hằng Cán sự
P.KT và KĐCLĐT
Trần Thị Thanh Bình Phó Trưởng phòng
Đinh Thị Thảo Chuyên viên
Đinh Thị Hiền Chuyên viên
Nguyễn Văn Hưng Chuyên viên
P.QLKH
Phạm Thị Hương Giảng viên
Nguyễn Mạnh Toàn Trưởng phòng Giảng viên
Ngô Xuân Đức Phó Trưởng phòng Chủ tịch Công đoàn Hành chính
Nguyễn Thị Vân Chuyên viên
P.CT HS - SV
Nguyễn Xuân Thu
Trang 2 trong 27Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối