LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Minimize
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
TTGDQP HN1
Nguyễn Minh Tiến PTP.ĐT-QLSV
Phạm Hồng Hải PTP.HC-KT
Đào Văn Minh PTP.HCTH-CTCT
Hoàng Tuấn Hào
Phòng Tổ chức cán bộ
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Tiến Dũng Chuyên viên
Hướng Xuân Nguyên TP Giảng viên
Nguyễn Thị Lê Chuyên viên
Lê Quỳnh Hòa Chuyên viên
Nguyễn Thành Chung Phó Trưởng phòng Giảng viên, Phó Chủ tịch CĐ Hành chính
Trang 4 trong 27Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối