LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Minimize
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Trung tâm Truyền thông và Thư viện
Nguyễn Minh Tư Chuyên viên
Trần Thị Thanh Huyền Chuyên viên
Nguyễn Hương Lan Thư viện viên
Nguyễn Trần Minh Chi TVV
Phạm Thị Ngọc Tuyết TVV
Bùi Thu Hiệp TVV AO
Công tác sinh viên
Phạm Anh Tuấn Trưởng phòng Giảng viên
Đặng Thị Hải Phó Trưởng phòng
Nguyễn Xuân Thu Nhân viên
Nguyễn Thị Hoa Chuyên viên
Trang 5 trong 27Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối