LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Minimize
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Công tác sinh viên
Nguyễn Thị Thúy Hằng Cán sự
Nguyễn Minh Hiệp Cán sự
Hoàng Thị Châu Chuyên viên
Lê Minh Tuấn Chuyên viên
Lê Văn Tiến Chuyên viên
Phòng Hợp tác quốc tế
Đỗ Anh Tuấn Trưởng phòng Giảng viên
Trần Ngọc Trang Chuyên viên
Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên
Ngô Thanh Huyền Chuyên viên
Phòng Hành chính tổng hợp
Hoàng Anh Dũng TP Đảng ủy viên -Chủ tịch Công đoàn trường-Giảng viên
Trang 6 trong 27Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Tiếp   Cuối