LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Minimize
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Phòng Hành chính tổng hợp
Vũ Thị Huyền Chuyên viên
Nguyễn Thị Giáp Cán sự
Tạ Thị Hương Chuyên viên
Nguyễn Thị Hiền Cán sự
Nguyễn Đức Thoại Chuyên viên
Phòng QTTB
Trịnh Duy Bình Trưởng phòng
Phan Hồng Thái
Nguyễn Tiến Chí
Nguyễn Quốc Hùng
Đỗ Công Huân Kỹ sư
Trang 7 trong 27Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Tiếp   Cuối