LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Minimize
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Phòng QTTB
Lê Đình Kết
Trương Đình Đại
Hoàng Văn Duy
Vũ Ngọc Tuấn PTP
Đỗ Thu Hằng Chuyên viên
Trịnh Lan Hương Kỹ sư
Kiều Văn Thắng Bảo vệ
Lê Văn Tiến Bảo vệ
Trần Ngọc Bảo Nhân viên Kỹ thuật
Đặng Thế Hoàng Kỹ sư
Trang 8 trong 27Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối