LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Minimize
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Phòng QTTB
Lê Xuân Thành Bảo vệ
Lê Biên Thùy Bảo vệ
Nguyễn Việt Dũng Nhân viên KT
Đỗ Văn Thanh Bảo vệ
Lê Hiếu Bảo vệ
Nguyễn Ngọc Thành Bảo vệ
Đỗ Việt Anh Bảo vệ
Vũ Văn Sơn Kỹ sư
Đỗ Bá Minh Tuấn Lái xe
Khoa Đào tạo Sau đai học
NGƯT.Phạm Xuân Thành GIẢNG VIÊN CAO CẤP
Trang 9 trong 27Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối