VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Mẫu Đăng ký thi đua 05/10/2020
Đăng ký thi đua năm học 2020-2021
Mâu bien ban 31/07/2020
hop thi dua
Mẫu biên bản 31/07/2020
họp và biểu tổng hợp đánh giá, phân loại
Mẫu Phiếu đánh giá 31/07/2020
phân loại viên chức, NLĐ ( giảng viên)
Mẫu Phiếu 31/07/2020
đánh giá, phân loại VC, NLĐ ( Hành chính)
Mẫu Đánh giá 25/06/2020
công ABC hằng tháng
Mẫu PHIẾU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG năm học 2018-2019 24/06/2019 P.TCCB
(Khối giảng viên)
Mẫu PHIẾU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG năm học 2018-2019 24/06/2019 P.TCCB
Khối Hành chính
Mẫu Biên bản 24/06/2019 P.TCCB
Tổng hợp đánh giá viên chức
Mẫu Báo cáo 05/06/2019 Phòng HCTH
tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng năm học 2019-2020
Tổng số: 169 văn bản
Trang 1 trong 17Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối