VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Số 575/QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 29/11/2017 Trường
QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra tại trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Số 353/QyĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 05/09/2017 Trường
Quy định về việc đề thi, chấm thi kết thúc học phần các hệ đào tạo
Số: 545 /ĐA-ĐHSPTDTTHN ĐỀ ÁN 29/12/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
Số: 545 /ĐA-ĐHSPTDTTHN ĐỀ ÁN 29/12/2015 Trường ĐH sư pham TDTT Hà Nội
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
Tổng số: 4 văn bản