VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Mẫu HD.01- QTTB GIẤY ĐỀ NGHỊ DỰ TRÙ MUA SẮM, SỬA CHỮA, NÂNG CẤP CSVC, TRANG THIẾT BỊ NĂM……. 22/02/2022 Trường ĐHSPTDTTHN
Mẫu HD.01- QTTB GIẤY ĐỀ NGHỊ DỰ TRÙ MUA SẮM, SỬA CHỮA, NÂNG CẤP CSVC, TRANG THIẾT BỊ NĂM…….
Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 24/12/2018
P.KHTC
Mẫu Tờ khai đăng ký người phụ thuộc 24/12/2018 P.KHTC
Mẫu Tờ khai đăng ký thuế 24/12/2018 P.KHTC
Mẫu BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG 24/12/2018 P.KHTC
Danh sách Mã số thuế cán bộ, viên chức, NLĐ 24/12/2018 P.KHTC
Mẫu Chấm công 24/07/2018
MẪU GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ MẪU GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ 12/07/2018 P.KHTC
MẪU GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ
MẪU GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG MẪU GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG 12/07/2018 Bộ trưởng BTC
MẪU GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 12/07/2018 Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 24/11/2017
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Tổng số: 39 văn bản
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối