Đề tài KH&CN cấp Bộ Minimize
 
Tìm kiếm: Tìm
Nhập nội dung (Tên đề tài, tên cán bộ thực hiện,...) cần tìm
 
Mã số Tên đề tài Người thực hiện Đơn vị Thời gian Cấp độ Ghi chú
B2013-23-04ATLĐ Xây dựng và thử nghiệm bộ bài giảng điện tử môn học phòng chống chấn thương trong giảng dạy, học tập thể dục thể thao tại các trường ĐH, CĐ, TCCN khối sư phạm thể dục thể thao TS. Kiều Tất Vinh Phòng Quản lý Khoa học 04/2012-06/2014 cấp Bộ Đã nghiệm thu, đạt loại tốt
B2016-TDH-01 Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên các trường đại học sư phạm thể dục thể thao theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội PGS.TS. Phạm Xuân Thành Ban Giám hiệu 01/2016-12/2017 cấp Bộ Đang triển khai
B2010-23-17 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kỹ năng giảng dạy các môn cơ sở trong chương trình đào tạo của trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội TS. Phạm Xuân Thành Ban Giám hiệu 01/2010-12/2011 cấp Bộ Đã nghiệm thu, đạt loại tốt
B2009-23-02ATLĐ Biên soạn giáo trình môn học phòng chống chấn thương trong giảng dạy, học tập thể dục thể thao ở các trường ĐH, CĐ, TCCN khối sư phạm thể dục thể thao TS. Kiều Tất Vinh Phòng Quản lý Khoa học 01/2009-12/2010 cấp Bộ Đã nghiệm thu, đạt loại tốt
B2007-23-06 Xây dựng quy trình tổ chức Lễ hội, Đại hội, Chương trình văn hoá chính trị - xã hội trong hoạt động TDTT tại các trường Sư phạm, Phổ thông trung học Trần Thu Khoa Bộ môn Đoàn đội – Nghệ thuật 01/2007-01/2009 cấp Bộ Đã nghiệm thu, đạt loại tốt
B2007-23-04 Đánh giá sự phát triển trình độ thể lực của sinh viên trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây qua từng năm học Quách Văn Tỉnh Bộ môn Y sinh 01/2007-01/2009 cấp Bộ Đã nghiệm thu, đạt loại tốt
B2007-23-05 Xâu dựng chương trình giảng dạy môn Bóng đá hệ Đại học và Cao đẳng trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây Phạm Khắc Minh Bộ môn: Các môn Bóng 01/2007-01/2009 cấp Bộ Đã nghiệm thu, đạt loại tốt
B2006-23-06TĐ Xây dựng và sử dụng băng hình hỗ trợ việc dạy học môn thể dục ở trung học phổ thông Ths. Kiều Tất Vinh Phòng Quản lý Khoa học 01/2006-03/2008 cấp Bộ Đã nghiệm thu, đạt loại tốt
B2006-23-01 "Đánh giá mối tương quan giữa chỉ số mỡ trên trọng lượng có ích với thành tích các môn thể thao Điền kinh trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây" NGƯT. Đào Ngọc Dũng Ban Giám hiệu 01/2006-03/2008 cấp Bộ Đã nghiệm thu, đạt loại tốt
B2006-23-02 Xây dựng hệ thống các bài tập và chế độ dinh dưỡng cho sinh viên phát triển thừa trọng lượng trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây NGƯT. Nguyễn Hữu Bằng Ban Giám hiệu 01/2006-03/2008 cấp Bộ Đã nghiệm thu, đạt loại tốt
Tổng số: 33 đề tài
Trang 2 trong 4Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  Tiếp   Cuối