Văn bản góp ý Minimize
DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, TẦM NHÌN 2030
17:26' 11/09/2020
DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, TẦM NHÌN 2030
DỰ THẢO SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI
17:23' 11/09/2020
DỰ THẢO SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI
Dự thảo về quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ
10:49' 08/06/2020
Dự thảo về quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ
12345678910...