QĐ, quy định, quy chế Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
503a/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định kèm quy định 02/08/2019
Ban hành quy định về công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
415/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 08/07/2019 Trường
ban hành "Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi" Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
415/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 08/07/2019 Trường
về việc ban hành “Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội”
413/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 05/07/2019 Trường
triệu tập cán bộ chiến sĩ tham gia bắn đạn thật năm 2019
416/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 30/06/2019 Trường
cử viên chức đi làm trọng tài
412/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 28/06/2019 Trường
triệu tập VC, NLĐ tham dự Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự đại diện giảng viên tham gia Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023
411/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 27/06/2019 Trường
thành lập tổ công tác giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quy trình nhân sự thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023
396/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 25/06/2019 PQLKH
vv công nhận kết quả NCKH, SKKN, nhiệm vụ khoa học của cán bộ, giảng viên năm học 2018-2019
396/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 25/06/2019 P.QLKH
vv công nhận kết quả NCKH, SKKN, nhiệm vụ khoa học (bổ sung) của cán bộ, giảng viên năm học 2018-2019
Ban hành kèm QĐ số 617/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 24/06/2019 Trường
đánh giá, phân loại viên chức và người lao động của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Tổng số: 248 văn bản
Trang 5 trong 25Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối