QĐ, quy định, quy chế Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
141/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 22/11/2018
Quy định quản lý đài truyền thanh trường và hệ thống loa công cộng đối với cac cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn trường
745/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 22/11/2018
Quy định vận hành quản lý trang thông tin điện tử của trường
617/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 28/10/2018 Trường
ban hành Quy định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
617/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 25/10/2018
Quy định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động của trường
618/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 25/10/2018
Quy định công tác thi đua, khen thưởng của trường
NỘI QUY NỘI QUY 20/10/2018 BGH
NỘI QUY QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM
623/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 18/10/2018 Trường
Ban hành quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế
623/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 18/10/2018
Ban hành quy định về hợp tác quốc tế
558/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 04/10/2018
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của trường
552/QĐ-ĐHSPTDTTHN QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG 01/10/2018 BGH
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI
Tổng số: 248 văn bản
Trang 9 trong 25Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối