Thông báo Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Số : 294 /TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 04/08/2016
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, NLĐ KHỐI TTGDQP&AN NĂM HỌC 2015 - 2016
Số: 289/TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 04/08/2016
V/v: Xét nâng bậc lương và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung hằng năm cho viên chức và người lao động
198/TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 25/05/2016
VV GỬI BÁO CÁO THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2016
Số : 183 /TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 10/05/2016
V/v đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên
Số : 187 /TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 09/05/2016
V/v đăng ký dự tuyển sinh đi học tại Bê-La-Rút năm 2016 và Nhật Bản theo học bổng chính phủ Nhật Bản cấp năm 2017
Số: 128a /TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 06/04/2016
tuyển dụng HĐLĐ (chuyên viên TTGDQP&AN)
Số: 128/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 05/04/2016
tuyển dụng hợp đồng lao động (môi trường - cây cảnh)
126/TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 04/04/2016
VV TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CHO DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN DANH MỤC KHUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
109/TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 24/03/2016
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU ĐỐI VỚI CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁC HỘ KINH DOANH VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐANG LÀM ĂN SINH SỐNG TẠI TRƯỜNG ĐHSP TDTT HÀ NỘI
107/TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 23/03/2016
VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC, CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 1
Tổng số: 292 văn bản
Trang 21 trong 30Đầu tiên    Trước   16  17  18  19  20  [21]  22  23  24  25  Tiếp   Cuối