Thông báo Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
70/ĐHSPTDTTHN-ĐT THÔNG BÁO 07/03/2016
VỀ VIỆC LIÊN KẾT MỞ LỚP ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG (HỆ CQ, HỆ VLVH) NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2016
60/TB-ĐHSPTDTTHN-ĐT THÔNG BÁO 29/02/2016
VỀ VIỆC QUY ĐỔI GIỜ DỰ GIẢNG CHUYÊN MÔN VÀ PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN DẠY CHUYÊN SÂU
65/TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 27/02/2016
VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SAU KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016
Số : 65 /TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 27/02/2016
V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
69/ĐHPSTDTTHN-ĐT THÔNG BÁO 24/02/2016
VÈ VIỆC LIÊN KẾT MỞ LỚP ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (HỆ CQ, HỆ VLVH) NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2016
52/ĐHSPTDTTHN-TCCB THÔNG BÁO 23/02/2016
VỀ VIỆC XIN CHỈ TIÊU DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI TRUNG QUỐC DIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2016
53/TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 22/02/2016
VỀ VIỆC GIỚI THIỆU ÔNG BÙI DANH TUYÊN - CHUYÊN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC ĐƯỢC TIẾP CẬN, LÀM QUEN CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
50/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 22/02/2016
đăng ký dự tuyển sinh đi học trình độ ĐH, ThS theo đề án 599 năm 2017
Số : 48 /TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 19/02/2016
V/v đăng ký dự tuyển sinh đi học trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599, Đề án 911 và diện Hiệp định tại Trung Quốc năm 2016
43/TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 18/02/2016
VỀ VIỆC CHO PHÉP SINH VIÊN THAM GIA THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2016
Tổng số: 292 văn bản
Trang 23 trong 30Đầu tiên    Trước   18  19  20  21  22  [23]  24  25  26  27  Tiếp   Cuối