Thông báo Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
66/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 27/03/2015
đăng ký dự tuyển lớp Trung cấp LLCT hành chính năm 2015
66/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 27/03/2015 BGH
Thông báo về việc đăng ký tự tuyển lớp trung cấp lý luận hành chính năm 2015
81/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 26/03/2015
góp ý kiến kế hoạch triển khai chiến lược Nhà trường giai đoạn 2015-2020
81/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 26/03/2015 BGH
Thông báo về việc góp ý kiến kế hoạch triển khai chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020
81/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 26/03/2015 Trường
vv góp ý kiến kế hoạch triển khai chiến lược Nhà trường giai đoạn 2015-2020
59/VC-ĐHSPTDTTHN Công văn 25/03/2015 BGH
V/v rà soát bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2021 đối với các dự án đầu tư công trình
58/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 20/03/2015
vv giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch và theo dõi việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020
77/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 20/03/2015
vv phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển Trường ĐHSP TDTT Hà Nội giai đoạn 2015-2020
77/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 20/03/2015 BGH
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chí đạo triển khia Chiến lược phát triển Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nôi giai đoạn 2015-2020
77/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 20/03/2015 Trường
vv phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển Trường ĐHSP TDTT Hà Nội giai đoạn 2015-2020
Tổng số: 292 văn bản
Trang 28 trong 30Đầu tiên    Trước   21  22  23  24  25  26  27  [28]  29  30  Tiếp   Cuối