TÀI LIỆU, SÁCH THAM KHẢO Minimize
LUẬT, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI ĐẤU VÀ TRỌNG TÀI BÓNG ĐÁ
11:08' 02/05/2012
.Mục tiêu: Trang bị cho người học một số điều luật cơ bàn của môn bóng đá như : luật sân bãi, dụng cụ, luật bóng trong cuộc, ngoài cuộc, luật thả bóng và luật về lỗi hành vi đạo đức. phương pháp tổ chức thi đấu, cách biên soạn điều lệ giải, cách chia bảng thi đấu bốc thăm và các hình thức thi đấu( công thức tính số trận, xếp lịch thi đấu). quyền và nhiệm vụ của trọng tài khi vào sân thi đấu bóng đá.
ĐẶC ĐIỂM, TÁC DỤNG VÀ NGUỒN GỐC,LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÔN BÓNG ĐÁ
11:04' 02/05/2012
* Sinh viên nắm được nguồn gốc lịch sử ra đời của môn bóng đá. * Nắm được những mốc thời gian quan trọng về sự phát triển của bóng đá hiện đại và các đặc điểm của môn thể thao này cũng như tác dụng của nó đối với sự phát triển thể chất và tinh thần của người tham gia tập luyện và thi đấu cũng như ảnh hưởng của bóng đá đến đời sống xã hội.
LÝ THUYẾT BÓNG CHUYỀN (TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN 1)
10:15' 02/05/2012
Mục tiêu: Sinh viên nắm được nguồn gốc, lịch sử phát triển của môn Bóng chuyền. Sinh viên nắm được những mốc thời gian quan trọng về sự phát triển môn Bóng chuyền Thế giới và sự gia nhập môn Bóng chuyền vào Việt nam. Tác dụng của môn Bóng chuyền đối với đời sống thể chất và tinh thần của người tập và ảnh hưởng đến đời sống xã hội.
123456