Sơ đồ cơ cấu tổ chức - bộ máy Minimize

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI


BCH ĐẢNG BỘ

BAN GIÁM HIỆU

CHI BỘ

CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN TN

PHÒNG CHỨC NĂNG

BỘ MÔN

KHOA

TRUNG TÂM

Chi bộ GV1

Công đoàn bộ phận GV1

Chi đoàn CBGV

Phòng

Tổ chức cán bộ 

 

BM. Điền kinh

Điền kinh - Thể dục

GDQP&AN 

BM. Thể dục

BM. Ngoại ngữ - Tin học

 

Ngoại ngữ - Tin học HUPES

Phòng

Hành chính

tổng hợp

BM. B chuyền

Các môn bóng

Y học vận động và Hợp tác quốc tế  

Chi bộ GV2

Công đoàn bộ phận GV2

BM. Bóng đá

BM. Bóng rổ -Bóng ném

Phòng

Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên

BM. Cầu lông - Đá cầu

CL-ĐC-BB-QV

Chi bộ HC1

Công đoàn bộ phận HC

BM. BB - QV

BM. Võ

Võ - Bơi - Cờ  

KHCN, Truyền thông và Thư viện

BM. Cờ vua

Chi bộ HC2

Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

BM. Bơi

Chi bộ TTGDQP

Công đoàn bộ phận TTGDQP

Các Chi đoàn SV

Phòng Quản trị thiết bị

BM. NVSP

Lý luận 

Bồi dưỡng và Tổ chức sự kiện 

BM. LLCT

Phòng Kế hoạch tài chính

BM. Y sinh

 Đào tạo sau ĐH 

BM. NT-ĐĐ

 

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI