Đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên

 
Tìm kiếm: Tìm
Nhập nội dung (Tên đề tài, tên cán bộ thực hiện,...) cần tìm
 
Mã số Tên đề tài Người thực hiện Đơn vị Thời gian Cấp độ Ghi chú
B2008–23–03 "Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập các môn chuyên ngành TDTT trong chương trình đào tạo trường ĐHSPTDTT Hà Tây" TS. Phạm Xuân Thành Ban Giám hiệu 2008-2010 Cấp Bộ
B2008-23-04 "Nghiên cứu phương pháp tự học môn bóng chuyền cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây" Ths. Đặng Hùng Mạnh Bộ môn: Các môn Bóng 2008-2010 Cấp Bộ
B2007-23-04 “Đánh giá sự phát triển trình độ thể lực của sinh viên trường ĐHSP TDTT Hà Tây qua từng năm học” Ths. Quách Văn Tỉnh Bộ môn Y sinh 2007-2009 Cấp Bộ
B2007-23-06 “Xây dựng quy trình tổ chức Lễ hội, Đại hội, Chương trình văn hoá chính trị – xã hội trong hoạt động TDTT tại các trường Sư phạm, Phố thông trung học” GV. Trần Thu Khoa Bộ môn Đoàn đội – Nghệ thuật 2007-2009 Cấp Bộ
B2006-23-02 “Xây dựng hệ thống các bài tập và chế độ dinh dưỡng cho sinh viên phát triển thừa trọng lượng trường ĐHSPTDTT Hà Tây” NGƯT. Nguyễn Hữu Bằng Ban Giám hiệu 2006-2007 Cấp Bộ
B2006-23-01 “Đánh giá mối tương quan giữa chỉ số mỡ trên trọng lượng có ích với thành tích các môn thể thao Điền kinh trường ĐHSPTDTT Hà Tây” NGƯT. Đào Ngọc Dũng Ban Giám hiệu 2006-2007 Cấp Bộ
B2006-23-03TĐ “Xây dựng và sử dụng băng hình hỗ trợ việc dạy học môn thể dục ở trung học phổ thông” Ths. Kiều Tất Vinh Phòng Quản lý Khoa học 2006-2007 Cấp Bộ
"Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương để sử dụng trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây" Hồ Thị Thu Hiền Bộ môn Lý luận Mác-Lênin 2007-2008 Cấp Trường
"Nghiên cứu ứng dụng quan điểm tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X trong giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học tại trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây" Trương Hùng Anh Bộ môn Lý luận Mác-Lênin 2007-2008 Cấp Trường
"Thiết kế bài giảng điện tử môn học Kinh tế – Chính trị Mác Lênin áp dụng cho sinh viên hệ Đại học khoá 39 trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây" Cao Thị Sính, Ngô Xuân Đức Bộ môn Lý luận Mác-Lênin 2007-2008 Cấp Trường
Tổng số: 44 đề tài
Trang 2 trong 5Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  Tiếp   Cuối