Đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên

 
Tìm kiếm: Tìm
Nhập nội dung (Tên đề tài, tên cán bộ thực hiện,...) cần tìm
 
Mã số Tên đề tài Người thực hiện Đơn vị Thời gian Cấp độ Ghi chú
"Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương để sử dụng trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây" Hồ Thị Thu Hiền Bộ môn Lý luận Mác-Lênin 2007-2008 Cấp Trường
"Nghiên cứu ứng dụng quan điểm tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X trong giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học tại trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây" Trương Hùng Anh Bộ môn Lý luận Mác-Lênin 2007-2008 Cấp Trường
"Thiết kế bài giảng điện tử môn học Kinh tế – Chính trị Mác Lênin áp dụng cho sinh viên hệ Đại học khoá 39 trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây" Cao Thị Sính, Ngô Xuân Đức Bộ môn Lý luận Mác-Lênin 2007-2008 Cấp Trường
"Xây dựng chỉ tiêu đánh giá thể lực chuyên môn cho đội tuyển bóng ném trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây" Đặng Hùng Linh, Phạm Ngọc Tú Bộ môn: Các môn Bóng 2007-2008 Cấp Trường
"Xây dựng chỉ tiêu đánh giá thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên sâu bóng rổ trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây" Đỗ Mạnh Hưng, Nguyễn Hải Bình Bộ môn: Các môn Bóng 2007-2008 Cấp Trường
"Nghiên cứu lựa chọn ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao sức bền chuyên môn cho sinh viên chuyên sâu bóng rổ trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây" Lê Mạnh Linh Bộ môn: Các môn Bóng 2007-2008 Cấp Trường
"Nghiên cứu hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây" Ngô Thanh Huyền, Hoàng Thị Đông Bộ môn Nghiệp vụ Sư phạm 2007-2008 Cấp Trường
"Tìm hiểu tình hình giáo dục dân số cho sinh viên trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây" Nguyễn Thị Hiền Bộ môn Nghiệp vụ Sư phạm 2007-2008 Cấp Trường
"Nghiên cứu các bài tập thể lực ảnh hưởng đến kết quả thi các học phần của nam sinh viên chuyên sâu thể dục khoá 38 trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây" Hoàng Minh Thuận, Phạm Mai Vương Bộ môn Thể dục 2007-2008 Cấp Trường
"Nghiên cứu xây dựng bài giảng điện tử môn phương pháp thống kê trong thể dục thể thao dùng cho sinh viên hệ Đại học trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây" Lê Thanh, Lại Thế Hòa Bộ môn Toán Tin 2007-2008 Cấp Trường
Tổng số: 32 đề tài
Trang 2 trong 4Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  Tiếp   Cuối