VĂN BẢN

 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
MẪU Chấm công, thừa giờ mới 8/2017 02/08/2017 P.TCCB
340/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 02/08/2017 Trường
Về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động Năm học 2016 - 2017
341/QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 02/08/2017 Trường
Về việc công nhận Danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017
343 /QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 02/08/2017 Trường
Về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho cá nhân có thành tích từng mặt trong năm học 2016 - 2017
342 /QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 02/08/2017 Trường
Về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017
323/KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 09/07/2017 Trường ĐHSPTDTTHN
Kế hoạch học tập chính trị khối viên chức, người lao động năm học 2017-2018
Mẫu Biên bản họp xét phụ cấp ưu đãi năm 2017 07/07/2017 p.TCCB
Mẫu Phiếu kê khai hưởng ưu đãi nhà giáo 07/07/2017 P.TCCB
Mẫu Chấm công, thừa giờ mới 6/2017 22/06/2017 P.TCCB
Mẫu Mẫu Biên bản họp đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét thi đua năm học 2016-2017 21/06/2017 Trường ĐHSPTDTTHN
Mẫu Biên bản họp đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét thi đua năm học 2016-2017
Tổng số: 118 văn bản
Trang 1 trong 12Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối