VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Mẫu PHIẾU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG năm học 2018-2019 24/06/2019 P.TCCB
(Khối giảng viên)
Mẫu PHIẾU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG năm học 2018-2019 24/06/2019 P.TCCB
Khối Hành chính
Mẫu Biên bản 24/06/2019 P.TCCB
Tổng hợp đánh giá viên chức
Mẫu Báo cáo 05/06/2019 Phòng HCTH
tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng năm học 2019-2020
Mẫu Kê khai tài sản thu nhập cá nhân 20/11/2018 P. TCCB
Mẫu Đăng ký thi đua năm học 2018-2019 01/10/2018
Mẫu Báo cáo thành tích thi đua khen thưởng (Khen cao) 06/08/2018 P.TCCB
Mẫu CHẤM CÔNG 24/07/2018
MẪU MẪU 12/07/2018 P.KHTC
MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Mẫu Tờ trình xin dồn phép 02/07/2018 P.TCCB
Tổng số: 164 văn bản
Trang 1 trong 17Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối