Lịch sử hình thành và phát triển Minimize

SỨ MẠNG

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho hệ thống giáo dục quốc dân và toàn xã hội; nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng thuộc các lĩnh vực khoa học TDTT, Giáo dục thể chất đạt trình độ tiên tiến; cung cấp dịch vụ giáo dục và khoa học công nghệ TDTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

TẦM NHÌN

Đến năm 2020 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội sẽ là trường đại học có uy tín trong khu vực và thế giới.

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội phát triển theo hướng đại học nghiên cứu với quy mô trên 10.000 sinh viên; là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học sư phạm TDTT hàng đầu của quốc gia; là nơi tập trung các chuyên gia, giảng viên TDTT trình độ cao; các chương trình đào tạo liên kết quốc tế có uy tín trên thế giới; cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại với các dịch vụ hoàn hảo.

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI

 

BCH ĐẢNG BỘ

BAN GIÁM HIỆU

CHI BỘ

CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN TN

PHÒNG CHỨC NĂNG

BỘ MÔN

KHOA

TRUNG TÂM

Chi bộ GV1

Công đoàn bộ phận GV1

Chi đoàn GV

P.Tổ chức cán bộ

BM. Điền kinh

HLTT

GDQPHN

P.HC-TH

BM. Thể dục

 

 

P.Đào tạo

BM. B chuyền

 

 

Chi bộ GV2

Công đoàn bộ phận GV2

P.Đào tạo sau ĐH

BM. Bóng đá

 

 

P.QLKH

BM. B. rổ-B. ném

 

 

Chi đoàn HCTT

P.Công tác HSSV

BM. CL- BB-QV

 

 

Chi bộ HC

Công đoàn bộ phận HC

P.KT&ĐBCLĐT

BM. Bơi- Trò chơi

 

 

P.PC-TĐKT

BM. Võ

 

 

P.QT-TB

BM. Cờ vua- Đá cầu

 

 

Chi bộ TTGDQP

Công đoàn bộ phận TTGDQP

Các Chi đoàn SV

P.KH-TC

BM. NVSP

 

 

P.QHQT

BM. Ngoại ngữ

 

 

P.Trạm Y tế

BM. Y sinh

 

 

 

BM. LLCT

 

 

 

BM. NT-ĐĐ