VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 24/12/2018
P.KHTC
Mẫu Tờ khai đăng ký người phụ thuộc 24/12/2018 P.KHTC
Mẫu Tờ khai đăng ký thuế 24/12/2018 P.KHTC
Mẫu BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG 24/12/2018 P.KHTC
Danh sách Mã số thuế cán bộ, viên chức, NLĐ 24/12/2018 P.KHTC
Mẫu Chấm công 24/07/2018
MẪU GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ MẪU GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ 12/07/2018 P.KHTC
MẪU GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ
MẪU GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG MẪU GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG 12/07/2018 Bộ trưởng BTC
MẪU GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 12/07/2018 Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 24/11/2017
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
MẪU MẪU 12/07/2018 P.KHTC
MẪU BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƯƠNG
Tổng số: 38 văn bản
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối