Phòng Quản trị thiết bị Minimize

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

 Phòng Quản trị thiết bị là đơn vị chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác: Quản trị đời sống; hộ khẩu, nhân khẩu; cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho các hoạt động của Trường; đảm bảo an ninh trật tự trong Trường và phối hợp về công tác an ninh trên địa bàn khu vực Trường.

2. Nhiệm vụ

a) Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng đất đai, vườn hoa, cây xanh, tường rào, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống điện, cấp thoát nước… thuộc phạm vi diện tích của trường; ngăn ngừa, xử lý những hành vi xâm phạm đất đai, bảo vệ toàn vẹn địa giới do Trường sở hữu;

b) Phối hợp quản lý, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất bao gồm: Nhà làm việc, ký túc xá sinh viên, xưởng trường, phòng thí nghiệm, giảng đường, hội trường, nhà tập, sân bãi, phòng khách…; quản lý khu nhà ăn tập thể, các khu vực đấu thầu dịch vụ trong Trường; hàng năm chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm kê tài sản và thanh lý tài sản theo quy định hiện hành;

c) Quản lý, điều hành ô tô phục vụ công tác các hoạt động của Trường; quản lý việc lắp đặt và sử dụng điện thoại, hệ thống mạng Internet của Trường đảm bảo cho việc thông tin liên lạc được thông suốt;

d) Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, làm vệ sinh khu hiệu bộ, giảng đường, khu vệ sinh công cộng trong Trường; quy hoạch và thực hiện công tác trồng cây, cắt tỉa vườn hoa, cây cảnh đảm bảo cảnh quan sạch, đẹp, cây xanh bóng mát trong Trường;

đ) Quản lý, sử dụng, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cấp điện, cấp thoát nước của trường. Bơm cấp nước hàng ngày phục vụ sinh hoạt của khu gia đình cán bộ, khu nhà làm việc và ký túc xá sinh viên. Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính theo dõi, ghi số đồng hồ đo điện, nước của Trường, từng hộ để thu tiền theo quy định. Chống lãng phí, thất thoát điện, nước; hàng năm lập dự toán, xây dựng kế hoạch nhằm sửa chữa tu bổ, phát triển và hoàn thiện hệ thống điện nước trong Trường; phục vụ loa đài cho các hoạt động của Nhà trường;

e) Phối hợp với các phòng liên quan để theo dõi thi công, nghiệm thu các công trình sửa chữa cải tạo, nhận bàn giao và đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả; phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính lập hồ sơ thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;

g) Phối hợp để tổ chức và triển khai công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy trong Trường;

h) Tổ chức tốt nhà ăn phục vụ cho sinh viên nội trú. Đảm bảo phục vụ khách trong ngoài trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu hoặc các đơn vị;

i) Tổng hợp, dự trù, tổ chức mua sắm trang thiết bị, vật tư kỹ thuật cho các đơn vị trong Trường trên cơ sở kinh phí hàng năm;

k)  Làm quy hoạch sử dụng đất đai theo quy hoạch tổng thể của trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Phối hợp với các phòng ban chức năng để phát hiện, ngăn ngừa và sử lý các trường vi phạm về quy hoạch sử dụng đất sai mục đích, vi phạm chỉ giới cho phép;

l ) Tư vấn cho Hiệu trưởng về kế hoạch xây dựng mới. Làm việc với các cơ quan cấp trên để giải quyết các việc về nhà, đất của Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;

k) Lập kế hoạch về xây dựng cơ bản hàng năm của Trường. Trực tiếp quản lý toàn bộ các công trình xây dựng cơ bản mới;

m) Lập hồ sơ cho công tác xây dựng cơ bản để trình cấp trên xin kinh phí (luận chứng kinh tế, kỹ thuật, khảo sát, thiết kế…). Triển khai các công trình cơ bản theo vốn được cấp hàng năm (chuẩn bị hồ sơ để chọn thầu, soạn thảo hợp đồng, theo dõi và giám sát thi công, kiểm tra chất lượng công trình…) theo quy định;

n) Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Nghiệm thu, bàn giao công trình cho bên sử dụng; quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ về xây dựng cơ bản của Nhà trường;

o) Chủ trì về công tác đăng ký, quản lý cư trú, quản lý hộ khẩu của cán hộ gia đình trong khu tập thể của Trường; Chủ trì và phối hợp với phòng Công tác sinh viên thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú đối với sinh viên, học viên, các cá nhân sinh sống và làm việc trong địa phận của Nhà trường.

p) Công tác Bảo vệ trật tự trị an:

-  Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn người và tài sản, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai bão, lụt. Phòng chống gây rối trật tự, an ninh, trộm cắp trong Trường;

- Tổ chức tốt việc thường trực tại các cổng ra vào Trường và trong khu vực Trường, tuần tra canh gác, kiểm soát người ở lại đêm trong Trường, giữ gìn trật tự, bảo vệ công sản, tài sản của cán bộ và sinh viên trong trường đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ viên chức, người lao động, người học và khách tới làm việc tại Trường;

- Phối hợp với Ban quản lý ký túc xá sinh viên, các tổ chức của sinh viên và Công an xã, huyện Chương Mỹ để triển khai công tác bảo đảm trật tự an ninh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào Trường;

- Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn các phương tiện đi lại của công chức, viên chức, sinh viên và khách đến làm việc tại Trường;

- Chủ trì giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ, đến tính mạng và tài sản của công dân, của tập thể trong phạm vi Trường quản lý.

q) Công tác báo cáo và phối hợp

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổng hợp và báo cáo lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cho cấp có thẩm quyền theo quy định.

 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo quy chế, quy định hiện hành./. 

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC