Văn bản góp ý Minimize
V/v: Góp ý lần 2 dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển viên chức quản lý các đơn vị thuộc Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
15:07' 15/06/2018
THÔNG BÁO V/v: Góp ý lần 2 dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển viên chức quản lý các đơn vị thuộc Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
Thông báo về việc góp ý cho 2 dự thảo: Quy định đánh giá, phân loại viên chức, NLĐ và Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
14:49' 14/05/2018
Thông báo về việc góp ý cho 2 dự thảo: Quy định đánh giá, phân loại viên chức, NLĐ và Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
Thông báo về việc góp ý dự thảo quy chế tuyển dụng lao động của trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
09:55' 08/05/2018
Thông báo số 06/TB-ĐHSPTDTTHN-TCCB, ngày 07/5/2018 về việc góp ý dự thảo quy chế tuyển dụng lao động của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội - Các đơn vị gửi về Phòng TCCB trước ngày 17/5/2018
1234