VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
830/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 14/12/2018
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo trình độ đại học chính quy tại trường
831/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 14/12/2018
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống chế tín chỉ của trường
832/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy chế 14/12/2018
Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đói với sinh viên được đào tạo trình độ đại học chính quy tại trường
833/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy chế 14/12/2018
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống chế tín chỉ của trường
984/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy tắc 15/11/2018
Quy tắc ứng xử của người học trong nhà trường
2018 SỔ TAY SINH VIÊN 01/10/2018
SỔ TAY SINH VIÊN
535/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 12/09/2018
Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên nhà trường
MẪU ĐƠN XIN HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM MẪU ĐƠN XIN HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM 07/09/2018
MẪU ĐƠN XIN HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM
MẪU ĐƠN XIN HỌC LẦN 1 MẪU ĐƠN XIN HỌC LẦN 1 07/09/2018
MẪU ĐƠN XIN HỌC LẦN 1
MẪU ĐƠN XIN THI LẦN 1 MẪU ĐƠN XIN THI LẦN 1 07/09/2018
MẪU ĐƠN XIN THI LẦN 1
Tổng số: 22 văn bản
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối