Phòng Quản trị - Thiết bị Minimize

1. Vị trí và chức năng

Là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực:

- Quản lý nhà đất và cơ sở vật chất, thiết bị; điện nước và môi trường;

- Công tác bảo vệ, trật tự trị an khu vực Trường, phòng chống thiên tai, cháy nổ.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của đơn vị theo đúng quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý đất đai

 Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý đất đai và tài sản trên đất gồm: ngăn ngừa, xử lý những hành vi xâm phạm đất đai; việc sử dụng nhà, đất sai mục đích; bảo vệ toàn vẹn địa giới do Trường sở hữu; liên hệ với các cơ quan cấp trên để giải quyết các việc về nhà, đất của Trường.

2.2. Công tác xây dựng

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa nhà cửa, đường xá, công trình kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan của Trường; tổ chức quản lý việc sửa chữa phục hồi thiết bị, vật tư.

b) Theo dõi và giám sát thi công, kiểm tra chất lượng công trình, quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ về xây dựng cơ bản theo quy định.

c) Ban quản lý dự án  (nếu có) thực hiện công tác quản lý, xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lập quy hoạch phát triển nhà trường.

 2.3. Công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa CSVC

a) Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản như: cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống thoát nước, hệ thống nhà cửa, quản lý tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy, học tập, các công trình kiến trúc phục vụ cho hoạt động vui chơi, hoạt động thể thao trong trường;

b)  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật tư kỹ thuật, công cụ dụng cụ…. phục vụ kịp thời cho công việc quản lý và điều hành, phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên;

c) Xây dựng quy trình và tổ chức kiểm tra việc thực hiện đề nghị mua sắm, thực hiện quy định sử dụng tài sản, thiết bị của các đơn vị, đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị để chống hư hỏng, mất mát, lãng phí;

d) Lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc theo yêu cầu của các đơn vị và bảo dưỡng máy móc thiết bị theo quy định;

đ) Tổ chức, tiếp nhận, phân phối, cấp phát các loại thiết bị, vật tư theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu phê duyệt.

e) Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính lập kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, tiến hành kiểm kê, thanh lý tài sản, thiết bị, vật tư đã hết hạn sử dụng theo quy định. Hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán trong xây dựng, mua sắm, sửa chữa theo quy định.

 2.4. Công tác bảo vệ

a) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, kế hoạch công tác bảo vệ; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong trường; Chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn tài sản của Nhà trường; Thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương, các đơn vị, tổ chức cá nhân trong Nhà trường triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự theo quy định hiện hành;

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ trực tại các cổng ra vào Trường và trong khu vực Trường; tuần tra canh gác, kiểm soát giữ gìn trật tự, bảo vệ công sản, tài sản của cán bộ và sinh viên trong trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ viên chức, người lao động, người học và khách tới làm việc tại Trường;

c) Chủ trì giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác an ninh trật tự, đến an toàn tính mạng và tài sản của trong phạm vi Trường quản lý;

d) Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý nhân khẩu, hộ khẩu theo quy định.

2.5. Công tác Điện - Nước

Đảm bảo công tác cung cấp, sửa chữa điện nước; lắp đặt âm thanh, ánh sáng để phục vụ cho công tác trong toàn trường.

2.6. Công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ

a) Phối hợp và triển khai các yêu cầu công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.

b) Lập kế hoạch, phương án triển khai và thường trực tổ chức Phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai công tác phòng chống thiên tai, bão lụt và công tác phòng cháy và chữa cháy trong toàn trường.

2.7. Công tác vệ sinh môi trường

a) Tổ chức và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các khu vực, khu nhà vệ sinh, hành lang công cộng của Nhà trường.

b) Phối hợp với Ban chủ nhiệm sinh viên, Trung tâm GDQP-AN tổ chức cho sinh viên vệ sinh môi trường chung các khu vực đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

2.8. Quản lý các hoạt động dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản.

Tham mưu cho BGH ký kết hợp đồng, theo dõi thực hiện hợp đồng, phối hợp đảm bảo hoạt động của các bên tuân theo các nội quy, quy định của nhà nước và của nhà trường.

Quản lý, vận hành bể bơi phục vụ các hoạt động của nhà trường.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Trịnh Duy Bình

Trưởng phòng

tdbinh.hupes@moet.edu.vn

2

Đỗ Thu Hằng

Chuyên viên

dthang.hupes@moet.edu.vn

3

Trịnh Lan Hương

Kỹ sư

tlhuong.hupes@moet.edu.vn

4

Đặng Thế Hoàng

Kỹ sư

dthoang.hupes@moet.edu.vn

5

Đỗ Công Huân

Kỹ sư

dchuan.hupes@moet.edu.vn

6

Hoàng Hữu Việt

Kỹ thuật viên

 

7

Kiều Văn Thắng

Kỹ thuật viên

 

8

Trần Ngọc Bảo

Kỹ thuật viên

tnbao.hupes@moet.edu.vn

9

Nguyễn Việt Dũng

Kỹ thuật viên

 

10

Phan Hồng Thái

Nhân viên bảo vệ

phthai.hupes@moet.edu.vn

11

Lê Văn Tiến

Nhân viên bảo vệ

 

12

Lê Đình Kết

Nhân viên bảo vệ

 

13

Trương Đình Đại

Nhân viên bảo vệ

 

14

Lê Xuân Thành

Nhân viên bảo vệ

 

15

Lê Biên Thuỳ

Nhân viên bảo vệ

 

16

Nguyễn Ngọc Thành

Nhân viên bảo vệ

 

17

Đỗ Việt Anh

Nhân viên bảo vệ

 

18

Đỗ Bá Minh Tuấn

Nhân viên lái xe