Công văn đến Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
1617/BGDĐT-GDCTHSSV Công văn 17/04/2019 Bộ GD&ĐT
vv tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2019
1362/BGDĐT-KHCNMT Công văn 02/04/2019 Bộ GD&ĐT
vv đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, chuẩn bị tham luận cho các hội thảo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/2019/TT-BGDĐT Thông tư 28/03/2019 Bộ GD&ĐT
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.
1165/BGDĐT-GDTX Công văn 25/03/2019 Bộ GD&ĐT
vv tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6
60/SEA-BGD Công văn 14/03/2019 Trung tâm đào tạo SEAMEO
vv mời tham dự Hội thảo quốc tế
5467/QĐ-UBND Quyết định 17/08/2018 UBND huyện Chương Mỹ
vv kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh huyện
Tổng số: 6 văn bản