QĐ, quy định, quy chế Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
88/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 15/01/2020 Trường
vv ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
86/QĐ-ĐHSPTDTTHN 01/01/2020 Trường
ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
87/QĐ-ĐHSPTDTTHN 01/01/2020 Trường
ban hành quy chế về đánh giá, phân loại lao động hàng tháng và phân loại công chức, viên chức, sĩ quan và người lao động hằng năm tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
980/QĐ-ĐHSPTDTTHN 30/12/2019 Trường
vv ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Dự thảo Quy chế 17/12/2019 Trường
Văn hóa công sở Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
815/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 28/11/2019 Trường
vv phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội giai đoạn 2018-2023
523/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 28/11/2019 Trường
ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Trường
635/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 30/09/2019 Trường
vv ban hành quy trình đăng thông tin trên các phương tiện truyền thông của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
573/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 17/09/2019 P.QLKH
vv phê duyệt danh mục đề tài NCKH, SKKN đưa ra tuyển chọn thực hiện năm học 2019-2020
586/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 16/09/2019 Trường
ban hành quy định về công tác khảo thí tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Tổng số: 72 văn bản
Trang 1 trong 8Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Tiếp   Cuối