Báo cáo Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
288/BC-ĐHSPTDTTHN Báo cáo 08/07/2018 Trường
tổng kết công tác năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020
399/BC-ĐHSPTDTTHN Báo cáo sơ kết 12/10/2017 Trường
Thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, giai đoạn 2015-2017
296/BC-ĐHSPTDTTHN Báo cáo 20/07/2017 Trường
tổng kết công tác năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ 2017-2018
272/BC-ĐHSPTDTTHN Báo cáo 15/07/2016 Trường
tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017
430/BC-ĐHSPTDTTHN Báo cáo 30/06/2014 Trường
Sơ kết quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, giai đoạn 2008-2014
Tổng số: 5 văn bản