HỆ THỐNG VĂN BẢN KẾ HOẠCH, THÔNG BÁO TỔNG HỢP Minimize
Thông báo Về việc nhận mẫu biên bản, phiếu đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2016-2017
11:12' 21/06/2017
Phòng tổ chức cán bộ thông báo các đơn vị nhận mẫu biên bản; phiếu đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2016-2017 như sau: - Thời gian nhận: Từ ngày 24/6/2017. Tại Phòng TCCB, hoặc có thể tải từ Website của Trường
KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai đánh phân loại viên chức, người lao độngvà bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017
08:26' 05/06/2017
Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, phân loại VC, NLĐ và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017 như sau
THÔNG BÁOV/v thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú đối với cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
08:23' 05/06/2017
Đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo này đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị. Các tập thể, cá nhân nếu có ý kiến về các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú trên, đề nghị gửi về phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp kết quả thăm dò dư luận, báo cáo Vụ Thi đua, khen thưởng - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
12345678910...