HỆ THỐNG VĂN BẢN KẾ HOẠCH, THÔNG BÁO TỔNG HỢP Minimize
Thông báo các đơn vị triển khai công văn đến số 72-HC, ngày 07/02/2018, theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng
10:18' 09/02/2018
Thông báo các đơn vị triển khai công văn đến số 72-HC, ngày 07/02/2018, theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng
Thông báo số 1
16:20' 08/02/2018
Về việc tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ nhất năm học 2017-2018
Thông báo đấu giá thuê tài sản
11:19' 02/02/2018
Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tổ chức đấu giá cho thuê nhà và vườn KTX C5
12345678910...