HỆ THỐNG VĂN BẢN KẾ HOẠCH, THÔNG BÁO TỔNG HỢP Minimize
KẾ HOẠCH V/v triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2017
09:52' 10/11/2017
KẾ HOẠCH số 449/KH-ĐHSPTDTTHN, ngày 09/11/2017 V/v triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2017
Thông báo về việc kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)
13:52' 08/11/2017
Thông báo số 448/TB-ĐHSPTDTTHN, ngày 07/11/2017 về việc kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)
THÔNG BÁO V/v góp ý dự thảo “Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi” của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội”
15:24' 07/11/2017
THÔNG BÁO số 442/TB-ĐHSPTDTTHN, ngày 01/11.2017 V/v góp ý dự thảo “Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi” của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội”
12345678910...