Sinh viên cần biết Minimize
Kế hoạch giảng dạy học chuyển đổi năm học 2017-2018 trình độ đại học ngành GDTC cho đối tượng có bằng tốt nghiệp các ngành khác
18:29' 12/09/2017
Kế hoạch giảng dạy học chuyển đổi năm học 2017-2018 trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất cho đối tượng có bằng tốt nghiệp các ngành khác
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị SV NCKH 2018
17:06' 30/08/2017
Kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018
12345678910...