Thông tin khoa học công nghệ Minimize
Công văn đề nghị các đơn vị phòng, khoa, bộ môn lựa chọn sinh viên tham gia hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ nhất năm học 2017 - 2018
18:27' 04/01/2018
Công văn số 06/ĐHSPTDTTHN ngày 03/01/2018 về việc đề nghị các đơn vị phòng, khoa, bộ môn lựa chọn sinh viên tham gia hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ nhất năm học 2017 - 2018
Công văn về việc xây dựng thuyết minh các nhiệm vụ quan trắc môi trường năm 2018
17:04' 29/12/2017
Công văn số 517/ĐHSPTDTHN-QLKH, ngày 29/12/2017 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội về việc xây dựng thuyết minh các nhiệm vụ quan trắc môi trường năm 2018
Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm học 2017-2018
16:59' 29/12/2017
Công văn số 516/ĐHSPTDTHN-QLKH, ngày 29/12/2017 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm học 2017-2018
12345678910...