Thông tin khoa học công nghệ Minimize
Thông báo nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
15:09' 13/04/2017
Phòng Quản lý Khoa học thông báo kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017
Thông báo Hội thảo Quốc tế
14:58' 13/04/2017
Phòng Quản lý Khoa học Thông báo tới toàn thể các đơn vị trong toàn trường, các nhà khoa học gửi bài viết tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Đà Nẵng.
Thông báo xây dựng đề xuất đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Thành phố
10:10' 24/03/2017
Thông báo xây dựng đề xuất đề tài cấp Quốc gia thuộc chương trình KHGD, đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ, đề xuất đề tài KH&CN cấp Thành phố
12345678910...