Thông tin khoa học công nghệ Minimize
Thông báo nộp đề tài NCKH, SKKN chỉnh sửa
10:12' 12/06/2017
Về việc nộp đề tài chỉnh sửa theo ý kiến Hội đồng và hoàn thiện hồ sơ công nhận kết quả NCKH, SKKN năm học 2016 - 2017
LỊCH BẢO VỆ ĐỀ TÀI NCKH, SKKN 2015 - 2016
10:25' 01/06/2017
Phòng Quản lý Khoa học niêm yết lịch bảo vệ Đề tài NCKH, SKKN của cán bộ giảng viên năm học 2015 - 2016
Thông báo tổ chức Hội nghị khoa học Quốc tế năm 2017
10:36' 22/05/2017
Nhằm tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ tháng 12/ 2017, trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế vào ngày 10 tháng 12 năm 2017 với chủ đề “Thể dục thể thao trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế”.
12345678910...