Thông tin khoa học công nghệ Minimize
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018
05:10' 04/05/2017 Bản để in Gửi cho bạn bè Gửi phản hồi cho quản trị

 Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường

Căn cứ Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ số 956/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 4 năm 2016 về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Kính đề nghị các đồng chí cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học căn cứ nội dung xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2018 thuộc Chương trình Tây Nguyên.

Các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc chương trình Tây Nguyên gửi về phòng Quản lý Khoa học Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội trước ngày 12/5/2017. Bản mềm gửi về đc mail: nguyenmanhtoantdtt@gmail.com

Nội dung thông báo (tải tại đây)

Mẫu đề xuất (tải tại đây)Lên đầu trang

Các tin đã đăng
 ▪  Thông báo nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (13/04/2017)
 ▪  Thông báo Hội thảo Quốc tế (13/04/2017)
 ▪  Thông báo xây dựng đề xuất đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Thành phố (24/03/2017)
 ▪  Thông báo xây dựng đề xuất đề tài cấp Thành phố (01/03/2017)
 ▪  Hội thảo khoa học đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (07/11/2016)
 ▪  Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN năm học 2015-2015 (06/07/2016)
 ▪  Kết quả nghiệm thu đánh giá đề tài NCKH-SKKN 2015-2016 (17/06/2016)
 ▪  Thông báo về việc nộp lại báo cáo kết quả NCKH, SKKN (17/06/2016)
 ▪  Thực trạng và phương pháp điều trị trấn thương xảy ra trong tập luyện của VĐV võ TAEKWONDO Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội (27/04/2016)
 ▪  Thông báo xây dựng đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017 (25/02/2016)