Thông tin khoa học công nghệ Minimize
Thông báo nộp đề tài NCKH, SKKN chỉnh sửa
10:12' 12/06/2017 Bản để in Gửi cho bạn bè Gửi phản hồi cho quản trị

 Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường, Các chủ nhiệm đề tài

 
Căn cứ Biên Bản Họp Hội đồng Khoa học đánh giá nghiệm thu đề tài, tiến độ đề tài NCKH, SKKN năm học 2016 - 2017. 
Phòng Quản lý Khoa học đề nghị các chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa theo ý kiện Hội đồng (kèm theo giấy xác nhận) để hoàn thiện hồ sơ công nhận kết quả nghiên cứu.
Số lượng: 02 bản đề tài + Bàn mềm
Thời gian: Từ ngày 12/6/2017 đến hết ngày 21/6/2017
 
Thông báo (tải tại đây)
Mẫu xác nhận (tải tại đây)


Lên đầu trang

Các tin đã đăng
 ▪  LỊCH BẢO VỆ ĐỀ TÀI NCKH, SKKN 2015 - 2016 (01/06/2017)
 ▪  Thông báo tổ chức Hội nghị khoa học Quốc tế năm 2017 (22/05/2017)
 ▪  Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 (04/05/2017)
 ▪  Thông báo nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (13/04/2017)
 ▪  Thông báo Hội thảo Quốc tế (13/04/2017)
 ▪  Thông báo xây dựng đề xuất đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Thành phố (24/03/2017)
 ▪  Thông báo xây dựng đề xuất đề tài cấp Thành phố (01/03/2017)
 ▪  Hội thảo khoa học đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (07/11/2016)
 ▪  Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN năm học 2015-2015 (06/07/2016)
 ▪  Kết quả nghiệm thu đánh giá đề tài NCKH-SKKN 2015-2016 (17/06/2016)