Đảng ủy Minimize
Chi bộ Hành chính 2: Dân chủ, thống nhất trong xây dựng văn kiện
11:19' 07/01/2020
Chi bộ Hành chính 2 là một trong 6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Chi bộ sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 vào tuần thứ 2 của năm 2020. Để đảm bảo đại hội được thực hiện đúng quy trình, chất lượng, Chi bộ đã chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy trường đến các đảng viên và quần chúng, sinh viên. Ngày 06/01, Chi bộ đã họp cho ý kiến vào các nội dung báo cáo chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
Các chi bộ Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tích cực chuẩn bị đại hội
09:19' 07/01/2020
Công tác chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đã và đang được các cấp ủy đảng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị chu đáo về văn kiện và nhân sự. Tuần đầu tiên của năm 2020 sẽ là tuần các chi bộ sẽ tiến hành đại hội, mở ra chặng đường phát triển mới
12345678910...