Danh sách viên chức, nhà giáo Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội Minimize

Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội
Email: hupes@moet.edu.vn

Địa chỉ: Phụng Châu-Chương Mỹ-Tp Hà Nội

Điện thoại: 024.33866058

Fax: 024.33866598


Tìm theo họ tên, chức vụ, email, địa chỉ, số điện thoại
Họ tên Điện thoại
Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Email:
Địa chỉ: Láng Hạ - Hà Nội


Phùng Xuân Dũng
Chức vụ: Chủ tịch
Email: phongqldtctsv.hupes@moet.edu.vn
Địa chỉ: TT ĐHSP TDTT Hà Nội

0343.866899
TS. Hướng Xuân Nguyên
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Email: hxnguyen.hupes@moet.edu.vn
Địa chỉ: Phụng Châu- Chương Mỹ- Hà Nội

024.3867497
TS.Nguyễn Duy Quyết
Chức vụ: Hiệu trưởng
Email: ndquyet.hupes@moet.edu.vn
Địa chỉ: TT ĐHSP TDTT Hà Nội