HỆ THỐNG VĂN BẢN KẾ HOẠCH, THÔNG BÁO TỔNG HỢP Minimize
DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CHUYÊN VIÊN, GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
02:28' 28/11/2014 Bản để in Gửi cho bạn bè Gửi phản hồi cho quản trị

 DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CHUYÊN VIÊN, GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘILên đầu trang

Các tin đã đăng
 ▪  QUY CHẾ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI (28/11/2014)
 ▪  Kế hoạch thanh tra năm học 2014-2015 (26/11/2014)
 ▪  THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUYÊN GÓP ỦNG HỘ QUỸ "VÌ NGƯỜI NGHÈO"; HỖ TRỢ GIÁO DỤC VÙNG NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN"; MUA NHÂN ĐẠO SẢN PHẨM TĂM TRE NĂM HỌC 2014-2015 (26/11/2014)
 ▪  THÔNG BÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2014-2015 (Thực hiện theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) (17/11/2014)
 ▪  QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (03/11/2014)
 ▪  LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN HỌC CÁC KHOÁ HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2014-2015 (31/10/2014)
 ▪  HƯỚNG DẪN Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân năm học 2014 - 2015 (27/10/2014)
 ▪  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2014-2015 (26/10/2014)
 ▪  Báo cáo thanh tra (26/09/2014)
 ▪  THÔNG BÁO Về việc xét hưởng chế độ ưu đãi nhà giáo đối với các giảng viên đã hoàn thành khóa học tập trung trong nước và nước ngoài, chuyển về trường công tác năm 2014 (17/09/2014)